Liên Lạc chúng tôi 

Contact Us

Ðấng Tạo Hoá Toàn Năng.
Hay liên lạc với chúng tôi để tìm hiểu thêm Chúa Cứu Thế, hay góp thêm ý kiến để trang web nầy được cải tiến hầu đóng góp trên con đường tâm linh của mọi người ở khắp nơi.
Xin vui lòng liên lạc

Please contact us at one of the following addresses

e-mail

abhpsda@gmail.com
‌Thắc mắc về Kinh Thánh
‌Questions about the Bible’s teaching

Phone: 

1-888-901-4747

An Bình Hạnh Phúc
P.O. Box 6130
Santa Ana, CA 92706

Hội Thánh Orange County (Vietnamese Church):

2101 West Edinger Ave.
Santa Ana, CA 92704

Hội Thánh San Diego (Vietnamese Church):

4185 Home Ave.
San Diego, CA 92105
1-888-901-4747

Hội Thánh Loma Linda (Viethamese Church):

711 West C Street
Colton, CA 92324
1-888-901-4747

Kính mời quý vị dành thì giờ tham gia với các hội thánh chúng tôi trong các chương trình sau:

* Chương trình Trường Sabát mỗi ngày thứ bảy: 10:00 sáng – 11:00 sáng

* Chương trình Thờ phượng mỗi ngày thứ bảy: 11:00 sáng – 12:45 trưa